Loading ...

Công nghệ pin lithium Zhongneng Taizhou Co.,Ltd.

Tin tức

Trang chủ /  Tin tức

Để giúp phát triển chất lượng cao, ZNTECH đã vượt qua chứng nhận "ba hệ thống" IATF16949 và ISO!

24.2023 tháng XNUMX

        Gần đây, Zhongneng Technology và công ty con New Energy thuộc sở hữu hoàn toàn của nó đã vượt qua thành công chứng nhận "ba hệ thống" ISO. Điều này đánh dấu rằng Zhongneng Technology và công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó và New Energy đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn được quốc tế công nhận về ba khía cạnh chất lượng, môi trường và hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển chất lượng cao.

        Trước đây, Kingfisher New Energy, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Zhongnenergy, đã vượt qua thành công ba chứng nhận hệ thống về hệ thống quản lý chất lượng (ISO9001), hệ thống quản lý môi trường (IS014001) và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (ISO45001). New Energy và Kingfisher New Energy, các công ty con thuộc sở hữu 16949% của Zhongnenergy Technology, cũng đã thành công vượt qua chứng nhận IATFXNUMX, chứng nhận sản phẩm do hai công ty sản xuất đã chính thức đạt được “thẻ xanh” để gia nhập chuỗi cung ứng ô tô toàn cầu. thuận tiện để thiết lập một hình ảnh tốt của công ty trong cạnh tranh trên thị trường và là yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp để thực hiện phát triển chất lượng cao.

111

        Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng IATF16949 là tiêu chuẩn quản lý chất lượng chung quốc tế đặc biệt được phát triển trên cơ sở ISO 9001, là thông số kỹ thuật của ngành công nghiệp ô tô quốc tế, nó tích hợp các yêu cầu quản lý chất lượng tiên tiến của ngành công nghiệp ô tô quốc tế, đại diện cho quản lý chất lượng sản xuất ô tô hiện đại tiêu chuẩn hệ thống tiên tiến nhất, các tiêu chuẩn có thẩm quyền được công nhận nhất. Thông qua chứng nhận này, điều đó có nghĩa là công ty con của Zhongneng Technology and New Energy và Kingbird New Energy đã được khẳng định và công nhận đầy đủ về các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quản lý chất lượng của các ngành liên quan đến ô tô toàn cầu.

222

        Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001 là tiêu chuẩn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới, nó tập trung vào quy trình quản lý chất lượng của tổ chức, nhấn mạnh lấy khách hàng làm trung tâm, kiểm soát quy trình làm cơ sở và cải tiến liên tục làm mục tiêu. Thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001, điều đó có nghĩa là Zhongneng Technology và công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó, một năng lượng mới khác đã đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ, đồng thời có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

333

        Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001 là tiêu chuẩn để quản lý tác động của tổ chức đến môi trường trong quá trình sản xuất và vận hành, nó tập trung vào việc bảo vệ môi trường, bảo tồn năng lượng và giảm phát thải của tổ chức. Thông qua chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001, điều đó có nghĩa là Zhongneng Technology và công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó và Năng lượng mới đã đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường, bảo tồn năng lượng và giảm phát thải, đồng thời có thể thực hiện tốt hơn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

444

        Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO45001 là tiêu chuẩn để quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của nhân viên trong quá trình sản xuất và vận hành, nó tập trung vào việc đánh giá, kiểm soát và cải thiện rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của tổ chức. Thông qua chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO45001, điều đó có nghĩa là Zhongneng Technology và công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó, một năng lượng mới khác đã đạt được các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên và có thể bảo vệ quyền và sự an toàn của nhân viên tốt hơn.

        Việc Zhongneng Technology và các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Zhongneng Technology thông qua thành công chứng nhận ISO "ba hệ thống" năng lượng mới là bằng chứng mạnh mẽ về sức mạnh toàn diện của Zhongneng Technology. Nhìn về tương lai, Zhongneng Technology sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ quản lý chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Đồng thời, sẽ tích cực thúc đẩy việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững của công ty nhằm đạt được giá trị kinh doanh lâu dài và trách nhiệm xã hội. Ngoài ra, nó sẽ tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế và phạm vi kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua đổi mới công nghệ và tối ưu hóa dịch vụ, đồng thời đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng toàn cầu.